تبلیغات
اکیـــــــپــــــ:)ــخنگـــــولــــآ - دوست عزیزم شعر گفته به اشتراک بزارینش تا دوستم مشهور شه

دوست عزیزم شعر گفته به اشتراک بزارینش تا دوستم مشهور شه

                                                                           گیسوی من..

cafe-webniaz.ir
 گیسوی منcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irآن سوی منcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاغشته ای رویای منcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irرویای منcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irدنیای منcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمن میدانمتcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irپس میخوانمتcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبابلبل  ز  درخت سیب ترشcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irپس بابلبل میخوانمتcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irگیسو منcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irان سوی منcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irشده ای برای منcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irاغشته از رویای من...cafe-webniaz.ir


             شاعر: بــــیــــتا عبدوی


[ جمعه 5 شهریور 1395 ] [ 06:06 ب.ظ ] [ SaQaR_aZaR ]