تبلیغات
اکیـــــــپــــــ:)ــخنگـــــولــــآ - ((عمه نامه))

((عمه نامه))-وقتی خیلی خوشحالی، میگن: مگه عروسی عمته؟

-وقتی خیلی ناراحتی، میگن: مگه عمت مرده؟

-وقتی یه چیز بدرد نخور میخری، میگن: بدرد عمت میخوره

-وقتی به یکی فحش میدی، میگه: عمممته...

-وقتی حرفتو باور نمیکنن، میگن: هااا،جووونِ عمت...

(یا در مواردی: هااا، ارواح عمت...)

مظلوم تاریخ عمممممه

[ جمعه 11 دی 1394 ] [ 10:20 ب.ظ ] [ SaQaR_aZaR ]