تبلیغات
اکیـــــــپــــــ:)ــخنگـــــولــــآ - 3_3

3_3
پســــــــــــــــــــــــــر ....

پِــــ ـ ـ ـسَربآس غِـــــــیرتی بآشـــه

نَبآس دِلِ خآنـــومشوبشــــکَنه خآنومش غصٌـــــه بُخوره...

پــــ ـ ـ ـسَربآس وَقتی عِـــــشقِش بآهاش قَهرکردبتونه

بآحَرفـــــــــاش دِلِشوبِدَست بیآره...

پِــــــ ـ ـ ـسَربآس مِثل کُـــــوه پُشت سَر عِشقِش وآیسِه

پـــــ ـ ـ ـسَربآس وَرزِشکآر بآشِه...

پــ ـ ـ ـسَربآس بَکگرآند گُوشیش عکسِ عِـــشقِش باشِه

پــــــــ ـ ـ ـسَربآسیِه پآ مــــــــــــرد بآشِه


[ شنبه 19 دی 1394 ] [ 05:42 ب.ظ ] [ SaQaR_aZaR ]