تبلیغات
اکیـــــــپــــــ:)ــخنگـــــولــــآ - عشق...

عشق...از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟
گفت : نقطه‌ ای که حول محور قلب می‌گردد

??????

از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟
گفت : سقوط سلسله‌ی قلب

??????

از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟
گفت : پاک‌ترین احساس

??????

از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشــق تنها عنصری است که
بدون اکسیژن می‌سوزد

??????

از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها عددی است که هرگز
تنها نیست

??????

از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها اسیدی است که درون
قلب اثر می‌گذارد

??????

از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟
گفت : تنها آهنربایی که قلب را بسوی
خود می‌کشد

??????

از معلم انشاء پرسیدند عشق چیست؟
گفت : تنها موضوعی که نمی‌ توان
توصیفش کرد

??????

از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟
گفت:تنها توپی که هرگز اوت نمیشود

??????

از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها کلمه‌ای است که ماضی و
مضارع ندارد

??????

از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟
گفت : عشق تنها میکروبی است که از
راه چشم وارد می‌شود.

از معلم دینى پرسیدند عشق چیست ؟
گفت : حرام است !!!!!!!!

[ سه شنبه 22 دی 1394 ] [ 02:33 ب.ظ ] [ SaQaR_aZaR ]