تبلیغات
اکیـــــــپــــــ:)ــخنگـــــولــــآ - یه پست تلخ

یه پست تلخ

عکاسی از دخترکی دستفروش ک زیرباران جوراب میفروخت عکسی گرفت…

آن عکس بهترین عکس سال شد…
عکاس بهترین عکاس سال شد و جایزه گرفت…
کتابی درمورد آن عکس نوشته شد… نویسنده اش بهترین نویسنده شد و جایزه ای گرفت…
از آن کتاب فیلمی ساخته شد…آن فیلم پر بیننده ترین فیلم شد…
تمام عوامل سازنده آن فیلم جوایزی گرفتند و تحسین شدند…
ولی آن کودک دستفروش هنوز دستفروشی میکند!!!!!

"دنیای ما این چنین است"

[ جمعه 7 خرداد 1395 ] [ 11:30 ق.ظ ] [ SaQaR_aZaR ]