تبلیغات
اکیـــــــپــــــ:)ــخنگـــــولــــآ - "لیله القدر"

"لیله القدر"

 باز امشب "لیله القدر" خداست
ذکر یارب یارب و ورد دعاست...
گاه استغفار و دل لرزیدن است...
گاه توبه گاه "آمرزیدن" است...
گاه عجز و التماس و هم نیاز...
روبه درگاه کریم چاره ساز...
گاه جوشن خوانی شب تا سحر...
بارش باران اشک ازچشم تر...
پس به وقت ابتهال وحال زار...
یاد کن از این "حقیر بیقرار"...
التماس دعا از شما خوبان خدا

[ دوشنبه 7 تیر 1395 ] [ 11:02 ب.ظ ] [ SaQaR_aZaR ]